Regiewerk: Ipabo Amsterdam

Bouwbedrijf Lokhorst was de hoofdaannemer op dit project. De Ipabo Amsterdam kreeg een geheel nieuwe aula en lokalen. Ook de gevelbekleding werd vernieuwd.
Bouwbedrijf Pascal Mooij was de onderaannemer van dit onderdeel.

We hebben hier met een team van verschillende zzp’ers aan gewerkt.